Thiết kế web và cách mạng 4.0

Thiết kế web doanh nghiệp và cuộc cách mạng 4.0
Hiện nay xuất hiện thuật ngữ cuộc cách mạng 4.0. Vậy cách mạng 4.0 là gì? Có tầm quan trọng như thế nào? Có liên quan gì đến thiết kế website doanh nghiệp.
thiết kế web đồng nai biên hòa
Thiết kế website

Trước hết chúng ta cần hiểu về khái niệm cách mạng 4.0:
Công nghiệp 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện tại trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng, mạng lưới vạn vật kết nối Internet và điện toán đám mây.[1][2][3][4]
Công nghiệp 4.0 tạo ra cái gọi là "nhà máy thông minh". Trong các nhà máy thông minh có cấu trúc kiểu mô-đun, các hệ thống vật lý trực tuyến giám sát các quy trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý và đưa ra các quyết định phân cấp. Qua Internet of Things, các hệ thống không gian mạng-vật lý truyền thông và hợp tác với nhau và với con người trong thời gian thực, và thông qua Internet of Services, cả các dịch vụ nội bộ và tổ chức giữa các bên tham gia chuỗi giá trị được cung cấp và sử dụng.

Như vậy có thể nói cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng về tự động hóa và công nghệ phầm mềm, mà trong đó công nghệ thông tin, thiết kế website là yếu tố quan trọng.
Một doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường, thị phần và thu huts khách hàng thì phải quảng cáo, mà kênh quảng cáo tốt nhất là website và mạng xã hội. Vì khi thiết kế website với chi phí thấp, quãng cáo trên mạng xã hội lại cũng chi phí thấp mà mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp thì thị phần và thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng tăng cao.
Trong cuộc cách mạng 4.0 này doanh nghiệp nào thích ứng nhanh sẽ nắm bắt được cơ hội thành công. Còn nếu doanh nghiệp nào chậm chạp, chần chừ, không bắt kịp xu hướng sẽ bị tụt hậu, khi đó khó có cơ hội để vươn lên.
Thế giới đang dần chuyển sang một nền kinh tế tri thức, cá hoạt động lao động chân tay nhường chỗ cho các phần mềm điều hành và những con robot thông minh.
Trong thế giới phẳng ngày nay, cơ hội luôn hiện hữu và chia đều cho tất chúng ta, điều quan trọng là trong chúng ta, ai xuất phát trước thì về đích trước.


Post a Comment

Designed by for.vnFOR.VN | Distributed By for.vn