Luật sư chuyên nghiệp và uy tín cho mọi người

Trong cuộc sống hàng này chúng ta có rất nhiều thứ phải liên quan đến pháp luật. Đơn giản như mua bán một chiếc xe máy cũ, cũng cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý, hay phức tạp hơn như mua bán đất đai cũng cần đến hợp đồng và thủ tục pháp lý. Đó là chưa nói tới những tranh chấp có thể đụng chạm đến quyền và lợi ích chính đáng của mỗi người. 
luật sư đồng nai
Luật sư

Do vậy luật sư là người bạn thân thiết đối với mỗi chúng ta để bảo vệ quyền lợi cho chúng ta khi cần.
Ở những nước phát triển thì mỗi gia đình hoặc cái nhân thì đề có một luật sư riêng và một bác sĩ riêng. Điều này cho thấy ý thức của họ rất cao về việc bảo vệ sức khỏe cũng như bảo vệ mọi quyền lợi của họ. Tất nhiên luật sư riêng không có nghĩa là bạn phải thuê họ và trả lương hàng tháng, mà là hợp đồng với họ theo từng công việc khi cần thì gọi họ đến ngay. Câu nói: "tôi có quyền giữ im lặng, chờ luật sư của tôi tới" là một câu nói thông dụng của người dân ở các nước phát triển. Còn đối với người dân chúng ta thì câu nói này dường như vẫn còn xa lạ đối với mỗi chúng ta nữa. Vì sao chúng ta vẫn tự cho rằng mình có thể tự xoay sở được trong mọi tình huống khi làm việc với nhà chức trách. Với suy nghĩ đó đã vô tình đẩy chúng ta vào sự bất lợi. 
Luật sư Thông Thái đã nhiều lần chúng kiến những lá đơn ngây ngô của người dân khi nộp cho cơ quan chức năng. Do vậy chúng tôi với tư cách là những người bảo vệ pháp lý sẽ trợ giúp cho người dân những khó khăn về pháp lý trong mọi lĩnh vực như: dân sự, hình sự, đất đai, kinh doanh, hôn nhân và gia đình, thuế, lao động, phân chia tài sản...
mọi chi tiết liên hệ: www.luatsuthongthai.com


Post a Comment

Designed by for.vnFOR.VN | Distributed By for.vn